Opublikowano 02 stycznia 2019

"Zapomniane Rękodzieło Pogranicza"

Podczas spotkania w Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska, 4 lipca w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie 9 spośród 33 zatwierdzonych do realizacji mikroprojektów w ramach drugiego naboru wniosków Programu Interreg V-A Polska-Słowacja. Wśród dofinansowanych zadań znalazły się również dwa projekty przygotowane przez Urząd Miasta Przeworska: „Zapomniane rękodzieła pogranicza”, we współpracy z naszym partnerem Agencją Rozwoju Regionalnego w Svidniku oraz „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza”. Umowy podpisał zastępca Burmistrza Miasta Przeworska Wojciech Superson wraz ze Skarbnikiem Miasta Dorotą Jarosz.
W ramach projektu „Zapomniane rękodzieło pogranicza” zaplanowano opracowanie koncepcji funkcjonowania Centrum Tkackiego w Przeworsku, warsztaty tkackie i rękodzielnicze oraz jarmark rzemiosła. Jest to kolejna wspólna inicjatywa partnerska Gminy Miejskiej Przeworsk i Agencji Rozwoju Regionalnego w Svidniku na Słowacji, kontynuacja wcześniej realizowanego projektu „Szlakiem transgranicznych rzemieślników”. Dotychczasowa współpraca z partnerem słowackim i wspólne działania, w tym zrealizowane warsztaty tkackie spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Przeworska.